Jaarplan 2024

Samen werken aan toekomstbestendige zorg

I

Lees meer

I

Lees meer

I

Lees meer

W

Lees meer

W

Lees meer

W

Lees meer

In het Espria Jaarplan 2024 borduren we voort op de drie pijlers uit het Espria Jaarplan 2023, te weten:

Met als doel medewerkers voor de zorg te behouden.

Met als doel de transformatie samen mogelijk te maken.

Gezonde bedrijfsvoering op lange termijn en 10% overheadreductie op korte termijn

De drie pijlers en onderliggende, onderstaande programma’s dragen in 2024 bij aan de transformatie die we met elkaar maken: met minder zorgprofessionals meer mensen zorg gaan bieden.

Wij zijn Espria

Wij zijn er voor de gezondheid van mensen. Ouderenzorg, wijkverpleging, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg nabij en informele zorg, dat doen we samen. Iedereen is van waarde, iedereen doet mee.

Wij zijn Evean, Icare V&V, Zorggroep Meander, De Trans, GGZ Drenthe, Icare JGZ, Icare Thuisbegeleiding, Espria Ledenvereniging en Altide.

Vanuit het besef dat de hele zorgsector staat voor een radicale transformatie om de zorg naar de toekomst toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar te houden, werken we samen aan de zorg van de toekomst. Om ook in de toekomst een antwoord te kunnen geven, zijn onze medewerkers daarbij van cruciaal belang. In de toekomst moeten we met minder zorgprofessionals meer mensen zorg bieden. Daar gaat in 2024 onze aandacht naar uit. Voor onze cliĆ«nten willen we voorkomen dat schaarste regeert en veranderen we ons denken en handelen over ‘zorg’. Aansluitend bij de landelijke akkoorden en programma’s zoals IZA, WOZO, TAZ en GALA, zetten we dan ook in op zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en passende zorg als zorg nodig is.